Kontakt

For å bedre vår kontakt og service til våre forbrukere har Ringnes en egen forbrukerkontakt. Her kan du ta kontakt ved reklamasjoner og generelle spørsmål om våre produkter.

Forbrukere kan henvende seg til Ringnes på telefonnummer 22 06 95 00, som er bemannet alle hverdager fra 09.00-16.00.
Du kan også sende oss et brev eller en e-post.

Adresse:

Ringnes AS
v/Forbrukerkontakten
PB 7152 Majorstua
0307 Oslo

E-postadresse: forbrukerkontakt@ringnes.no
Alle henvendelser blir besvart fortløpende.

Vi setter pris på dine tilbakemeldinger.